زبان فارسی 2 درس یازدهم

حجم فایل : 446.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا زبان فارسي2
درس یازدهم * بدنه نوشته در برگیرنده حرف اصلی نویسنده و آغاز و پایان نوشته افزودن بر ارزش و اعتبار نوشته است.
* شروع نوشته: اولین قسمتی که خواننده با آ« روبه­رو می­شود و باعث ایجاد انگیزه در خواننده می­شود.
* برای شروع شیوه­های مختلفی وجود دارد نویسنده با درک درست و در نظر گرفتن شرایط مخاطب، هدف و محتوای نوشته می­تواند از شروع مناسبی استفاده کند. طول بخش آغازین نوشته با توجه به حجم نوشته متغیر است. در نوشته­های کوتاه معمولاً پاراگراف اول یا حتی چند جمله اول می­تواند تشکیل­دهنده بخش آغازین (شروع نوشته) باشد. ویژگی­های یک شروع مناسب:

1- موضوع نوشته را مشخص می­کند 2- هدف نویسنده را مشخص می­کند 3- ایجاد اشتیاق و علاقه به خواننده و تحرک در نوشته 4- فضا و حال و هوای نوشته را تعیین می­کند (فضاسازی)
5- موقعیت و ضرورت نوشتن را آشکار می­کند 6- خواننده را برای درک بدنه نوشته آماده می­کند و بر خواننده تأثیر می­گذارد 7- به نوشته جهت می­دهد و آن را منسجم می­سازد. فضاسازی: آغاز نوشته می­تواند سیر آتی نوشته باشد و نتایج اجتماعی آن را در قالب کلمات، جملات و توصیفات منعکس کند. به این کار فضاسازی گفته می­شود.
* فضاسازی یعنی این­که به فراخور محتوای نوشته زمینه­های مناسب روانی را در خواننده یا شنونده ایجاد کنیم.
* شاعران و نویسندگان برای تأثیرگذاری غالباً از عنصر فضاسازی استفاده می­کنند.
* گذشتگان به فضاسازی براعت استهلال و در قصیده حسن مطلع می­مند.
نتایج فضاسازی: 1- باعث جذابیت نوشته می­شود. 2- زمینه روحی و روانی مناسب را برای خواننده فراهم می­کند.
3- به نوعی خواننده را غافلگیر می­کند و به دلیل تازگی در او اثر می­گذارد. برای آغاز نوشته از این موارد می­توان استفاده کرد:
1- داشتان کوتاه 2- حکایت 3- ضرب­المثل 4- یک بیت شعر 5- سخنی از بزرگان
6- حدیث یا روایت 7- طرح یک سوال
* به جای استفاده از مقدمه­ها یاز پیش تعیین شده، بی­معنی و بی­ارتباط با موضوع باید با سرآغازی مناسب به نوشته تحرک ببخشیم و نظر خواننده و یا شنونده را جلب کنیم و در او تأثیر بگذاریم.
* پایان نوشته: جایی است که خواننده از نوشته جدا می­شود و خوب است به گونه­ای باشد که مزه شیرین نوشته در آن­جا به اوج برسد و یک پایان جالب و قوی نمی­تواند نوشته ضعیفی را نجات دهد اما یک پایان ضعیف می­تواند نوشته­ای قوی را ویران کند. جملات پایانی در حکم ضربه نهایی است حساس و تعیین­کننده پس به پایان بردن یک نوشته نیز به اندازه آغاز کردن آن مهم دقیق و حساس است.
اگر نوشته پایان خوبی داشته باشد یاد و خاطره آن همواره در ذهن باقی می­ماند پایان هر نوشته متناسب با شروع آن و شیوه بیان مطالبی است که در سراسر نوشته مطرح شده است پس همه چیز به هنر نویسنده و نوآوری­های او بستگی دارد. پس قبل از کلمات پایانی بیشتر فکر کنیم ه...